1. Home
  2. Polityka ochrony środowiska
  3. Co oznacza bycie neutralnym pod względem emisji związków węgla dla theprintspace?

Co oznacza bycie neutralnym pod względem emisji związków węgla dla theprintspace?

Dowiedz się, dlaczego całkowicie kompensujemy emisję dwutlenku węgla.


Zmiana klimatu jest globalnym zagrożeniem, które wpłynie na życie wszystkich ludzi na naszej planecie.

Bardzo ważne jest, aby wszyscy ludzie, firmy, organizacje i rządy przyczyniły się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Analitycy śladu węglowego obliczyli całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych przez theprintspace na podstawie współczynników konwersji z 2018 r., opracowanych przez brytyjski Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra) oraz Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS).

Po wewnętrznej analizie śladu węglowego wytwarzanego przez theprintspace dokonaliśmy natychmiastowych zmian, aby w jak największym stopniu ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

Tam, gdzie nie byliśmy w stanie tego zrobić, zastosowaliśmy zasady Gold Standard. Dzięki temu równoważymy emisję dwutlenku węgla zgodnie z zaleceniami Friends of the Earth, Greenpeace i WWF UK, a także inwestujemy w projekty związane z energią odnawialną, używając Gold Standard.

Kompensowanie wytwarzanej przez nas emisji dwutlenku węgla jest przede wszystkim krótkoterminową alternatywą, a nie rozwiązaniem długoterminowym. Dlatego nieustannie szukamy sposobów na dalsze ograniczanie powodowanych przez nas emisji, kontynuując w międzyczasie wprowadzanie niezbędnych zmian.Updated on 20 marca 2021

Was this article helpful?

Related Articles