1. Home
  2. Polityka ochrony środowiska
  3. Czy theprintspace jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla?

Czy theprintspace jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla?

Dowiedz się, w jaki sposób kompensujemy emisję dwutlenku węgla.


Od lipca 2019 r. działalność theprintspace jest całkowicie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Oznacza to, że tam, gdzie to możliwe, minimalizujemy zużycie energii i korzystamy z dostawców energii odnawialnej.


W jaki sposób theprintspace kompensuje emisję dwutlenku węgla?

Używamy Gold Standard, aby zrównoważyć emisję dwutlenku węgla, którą wytwarzamy. Jest to zgodne z zaleceniami Friends of the Earth, Greenpeace i WWF UK.

Kluczowe dla naszej polityki kompensowania emisji dwutlenku węgla jest inwestowanie w projekty związane z energią odnawialną i nie używanie strategii opartych na leśnictwie.

Zainwestowaliśmy również w 22.5MW Wind Power Project, znajdującego się w Rajasthanie w Indiach.

Wybrany przez nas projekt energii wiatrowej odgrywa ważną rolę w redukcji emisji CO2, jednocześnie inwestując w rozwój i edukację lokalnej społeczności. Obecnie produkuje on 45 GWh czystej energii elektrycznej rocznie, co jest równoważnością zasilania 10 500 gospodarstw domowych.


Updated on 20 marca 2021

Was this article helpful?

Related Articles